Historie naší firmy

 

Společnost Arekop s.r.o. byla vybudovaná na základech, které položila v roce 1992 firma ing. Milan Píštěk - AREKO.

 

Původně projekční a inženýrská kancelář se rozvinula ve firmu, poskytující komplexní služby zákazníkům v přípravě a realizaci staveb s úzkým zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství a tepelnou techniku. Zájmová oblast byla postupně doplňována o související obory a činnosti - znepropustňování betonových konstrukcí pomocí krystalických materiálů, domovní čistírny odpadních vod, vytápění budov, zdravotechniku, plynárenství. Projektová činnost byla rozšířena o dodavatelskou činnost a obchodní činnost. S vývojem trhu a růstem firmy byla v roce 1998 založena společnost AREKOSTAV Zlín s.r.o., na kterou byla převedena činnost inženýrská a dodavatelská. 

 

Konsolidací obou firem v roce 2001 k transformaci v jedinou společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Arekop s.r.o. podnikající v oboru přípravy a realizace staveb se zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství, tepelná technika, stavební činnost v oblasti průmyslových a bytových staveb.

 

Dodavatelská činnost

Dodavatelská činnost

24.10.2010 18:54
  - realizace inženýrských sítí pro veřejnou potřebu (vodovody, kanalizace, plynovody)  - realizace inženýrských sítí pro soukromé potřeby (rozvody vody, kanalizace, odběrné plynárenské zařízení)  - realizace, servis a provoz domovních čistíren odpadních vod  - realizace...
>>

Technické zařízení budov

Technické zařízení budov

24.10.2010 19:06
 - Zdroje tepla pro centrální zásobování objektů plynové kotle solární systémy regenerační jednotky  - Systémy pro vytápění objektů ústřední vytápění teplovodní teplovzdušné vytápění    - Zdravotní  v objektech vnitřní vodovody příprava na...
>>

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

24.10.2010 18:40
 - plynovody, plynovodní přípojky, regulační stanice plynu (plynárenské zařízení), odběrné plynové zařízení  - Vodovody, vodovodní přípojky, armaturní šachty, vodojemy, čerpací stanice, studny  - Kanalizace, kanalizační přípojky, objekty na kanalizačních štolách, čerpací stanice,...
>>

Speciální činnost

Speciální stavební činnost

24.10.2010 19:14
 Znepropustňování betonových konstrukcí hloubkovou krystalizací - aplikace materiálového systému sypex Ochrana betonových konstrukcí proti olejům, ropným látkám a kapalinám v rozsahu pH 3 - 11 Izolace proti vodě aplikací materiálového systému  Sanace betonových konstrukcí
>>

Vyhledávání

AREKOP © 2010 Všechna práva vyhrazena.