Informace o nás

 

Společnost Arekop s.r.o. byla vybudovaná na základech, které položila v roce 1992 firma ing. Milan Píštěk - AREKO.

Původně projekční a inženýrská kancelář se rozvinula ve firmu, poskytující komplexní služby zákazníkům v přípravě a realizaci staveb s úzkým zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství a tepelnou techniku. Zájmová oblast byla postupně doplňována o související obory a činnosti - znepropustňování betonových konstrukcí pomocí krystalických materiálů, domovní čistírny odpadních vod, vytápění budov, zdravotechniku, plynárenství. Projektová činnost byla rozšířena o dodavatelskou činnost a obchodní činnost. S vývojem trhu a růstem firmy byla v roce 1998 založena společnost AREKOSTAV Zlín s.r.o., na kterou byla převedena činnost inženýrská a dodavatelská. 

 

Konsolidací obou firem v roce 2001 k transformaci v jedinou společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Arekop s.r.o. podnikající v oboru přípravy a realizace staveb se zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství, tepelná technika, stavební činnost v oblasti průmyslových a bytových staveb.

 

Oblast zaměření

Společnost se zaměřuje na tyto oblasti trhu stavebních prací, dodávek a služeb

Inženýrské sítě a infrastruktura

 • venkovní rozvody - vodovody, plynovody, kanalizace
 • plošné koncepce zásobování teplem
 • teplené soustavy (tepelné kanály)
 • vodohospodářské stavby, zásobování vodou, likvidace odpadních vod 

 

Technické zařízení budov

 • koncepce zásobování teplem v objektech
 • vnitřní rozvody zdravotnické instalace (ZTI), kanalizace, vodovody
 • vnitřní plynovody
 • tepelné zdroje – kotelny
 • alternativní zdroje vytápění
 • kombinovaná výroba tepla
 • ústřední topení, topné systémy
 • příprava a rozvod teplé vody v objektech
 • měření a regulace

 

Struktura společnosti

Společnost je členěna na základní výrobní střediska. Střediska jsou vedena zkušenými pracovníky s dlouholetou praxí ve svém oboru a bohatými zkušenostmi v dané problematice. Tým kvalitních techniků pod odborným vedením zajišťuje poskytování kvalitních služeb v celém spektru podnikatelského záměru společnosti.

 

Vyhledávání

AREKOP © 2010 Všechna práva vyhrazena.