Informace o nás

Historie

Společnost Arekop s. r. o. byla vybudovaná na základech, které položila firma ing. Milan – Píštěk – AREKO.

Původně projekční a inženýrská kancelář, se rozvinula ve firmu, poskytující komplexní služby zákazníkům v přípravě a realizaci staveb s úzkým zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství a tepelnou techniku.

Zájmová oblast byla postupně doplňována o související obory a činnosti – znepropustňování betonových konstrukcí pomocí krystalických materiálů, domovní čistírny odpadních vod, vytápění budov, zdravotechniku, plynárenství. Projektová činnost byla rozšířena o dodavatelskou činnost a obchodní činnost. S vývojem trhu a růstem firmy byla v roce 1998 založena společnost AREKOSTAV Zlín s. r. o., na kterou byla převedena činnost inženýrská a dodavatelská.

Konsolidací obou firem v roce 2001 vznikla nová společnost s ručením omezeným s obchodním názvem Arekop s. r. o. podnikající v oboru přípravy a realizace staveb se zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství, tepelná technika, stavební činnost v oblasti průmyslových a bytových staveb.

 

Současnost

V návaznosti na ekonomickou situaci v letech 2009 – 2012 došlo ke zúžení oborů činnosti společnosti pouze na projektovou činnost se zaměřením na inženýrské sítě.

Společnost je součástí portfolia externích dodavatelů projektových služeb pro plynárenskou společnost GasNet, s. r. o

 

Okrajovým sektorem nadále zůstává činnost přípravy staveb v oblasti občanských a průmyslových staveb.

 

Firma Arekop s. r. o. má pro své činnosti vytvořeny všechny zákonné podmínky, které vyžaduje český právní řád.

 

 

Vyhledávání

AREKOP © 2010 Všechna práva vyhrazena.