Dodavatelská činnost

 

Formou generálních dodávek nebo dílčích subdodávek provádíme výstavbu jednotlivých liniových staveb vodovodů kanalizací, plynovodů, tepelných sítí a objektů na vedení jednotlivých produktů.

Specialisty a zkušenými pracovníky poskytujeme služby ve výkonu technického dozoru staveb pro investory i vyšší dodavatele liniových staveb

Náplní střediska TZB je projektová činnost, dodavatelská činnost a obchodní činnost. 

 

Formou generálních dodávek nebo dílčích subdodávek provádíme dodávku a montáž celých souborů staveb, jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů, dílčích částí i speciálních prací a úkonů.

 

Hlavní náplň činnosti jev oblasti pozemního stavitelství, a to zřizováním nových staveb, provádění rekonstrukcí a řešení sanací stávajících konstrukcí.

 

Zaměřujeme se zejména na provádění:

  • betonářských prací zednických prací obkladů a dlažeb
  • izolací proti zemní vlhkosti, podzemní vodě, tlakové podzemní vodě
  • izolace proti agresivním kapalinám s pH 3 - 11
  • izolacím proti ropným produktům
  • izolací proti radonu
  • dilatačních a pracovních spár
  • sanací betonových a železobetonových konstrukcí
  • aplikací krystalických materiálů XYPEX a BETOSAN

Specialisty a zkušenými pracovníky poskytujeme služby ve výkonu technického dozoru staveb pro investory i vyšší dodavatele liniových staveb

Dodavatelská činnost

Dodavatelská činnost

24.10.2010 18:54
  - realizace inženýrských sítí pro veřejnou potřebu (vodovody, kanalizace, plynovody)  - realizace inženýrských sítí pro soukromé potřeby (rozvody vody, kanalizace, odběrné plynárenské zařízení)  - realizace, servis a provoz domovních čistíren odpadních vod  - realizace...
>>

Vyhledávání

AREKOP © 2010 Všechna práva vyhrazena.